Redesignbutikk

Upscale sin redesignkolleksjon er kjenneteikna av utradisjonelle materialar og kreative måtar å bruke tekstilar. Ta gjerne ein kikk innom dei ulike kategoriane nedanfor.