Slow Giving – Meaningful gift giving

(English version below!) “SPUG SPUG SPUG SPUG!”, vart messa i New York sine gater, jula 1912. Tusenvis av kvinner messa og song for ei endring av dåtida sine gåvetradisjonar. Ei forventing hadde forma seg om at arbeidarklassa skulle gje gåver til arbeidsleiarane som ei investering i betre arbeidsvilkår for det komande året. Som ein protestContinue reading «Slow Giving – Meaningful gift giving»